PSPA: obowiązek zapewnienia mocy dla punktów ładowania e-aut powinien dotyczyć również mniejszych gmin

PSPA: obowiązek zapewnienia mocy dla punktów ładowania e-aut powinien dotyczyć również mniejszych gmin

Jak przypomina Stowarzyszenie, 27 maja br. wejdzie w życie długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych przy budynkach użyteczności publicznej oraz domach wielorodzinnych.

Ustawowy obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej na potrzeby budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowych budynkach publicznych i wielorodzinnych powinien dotyczyć również gmin poniżej 100 tys. mieszkańców – ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Joanna Makola z PSPA zwróciła uwagę, że podstawą prawną dla wydania rozporządzenia jest art. 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który przewiduje obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej w nowych budynkach obu kategorii, pozwalającej na instalację punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

Jak wyjaśniła, celem regulacji ma być zabezpieczenie mocy umożliwiającej instalację punktów ładowania oraz stopniowe zwiększanie ich liczby, z uwzględnieniem potrzeb zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną wynikającego z używania tych budynków.

„Problem w tym, że przepis ustawy, a w konsekwencji – przepisy rozporządzenia – odnoszą się jedynie do gmin powyżej 100 tys. mieszkańców” – dodała.

„Tymczasem, żeby zapewnić odpowiednią moc przyłączeniową, pozwalającą na instalację punktów ładowania w budynkach powstających w całej Polsce, konieczne będzie poszerzenie delegacji ustawowej, tak aby zakresem rozporządzenia objąć również budynki znajdujące się w mniejszych gminach – poniżej 100 tys. mieszkańców” – wskazała.

Jak wyjaśniła, w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której sąsiadujące ze sobą budynki w przyległych do siebie gminach będą podlegały innemu reżimowi prawnemu. „W jednym z nich zabezpieczona zostanie moc przyłączeniowa pozwalająca na instalację punktów ładowania, w drugim – nie będzie takiego wymogu, zatem moc nie zostanie zabezpieczona” – dodała.

„Takie zróżnicowanie z pewnością nie sprzyja rozwojowi przydomowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie – rozwojowi elektromobilności w Polsce, a przecież upowszechnienie możliwości ładowania samochodu elektrycznego jest jednym z kluczowych czynników determinujących ten rozwój” – oceniła.

Makola zwróciła uwagę, że w tym kierunku idzie też prawo unijne. „Dyrektywa z 30 maja 2018 r. przewiduje obowiązek wyposażania stanowisk postojowych przynależnych do nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych we wstępną infrastrukturę kanałową (a w odniesieniu do budynków niemieszkalnych – również w punkty ładowania).

„Przepisy dyrektywy odnoszą się do wszystkich nowych budynków, o ile mają one więcej niż dziesięć miejsc parkingowych. Ich wdrożenie do polskiego prawa pociągnie za sobą jednolity, dla inwestycji budowlanych w całej Polsce, obowiązek projektowania miejsc parkingowych z uwzględnieniem punktów ładowania” – wskazała.

Dodała, że oznacza to konieczność zabezpieczenia odpowiedniej mocy przyłączeniowej dla wszystkich tych inwestycji, a nie tylko tych realizowanych w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, do których odnosi się wchodzące lada dzień rozporządzenie.

Według ekspertki, wejście w życie rozporządzenia kończy długotrwały proces legislacyjny, który rozpoczął się w 2019 r. „Podmioty realizujące inwestycje budowlane zyskują jasność co do reguł, na których mają opierać wyliczenie minimalnej mocy przyłączeniowej dla budynku na poczet mających w nim powstać punktów ładowania” – podkreśliła.

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przewidziano, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem użyteczności publicznej stanowi iloczyn 20 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.

Minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ma natomiast stanowić iloczyn 50 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ je/

0 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *