Społeczna inicjatywa mieszkaniowa

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

SIM może również:

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach SIM;
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności;
  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność;
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

W jakiej formie mogą być tworzone SIM?

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe mogą być tworzone w formie:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółek akcyjnych,
  • spółdzielni osób prawnych.

Finansowanie

Preferencyjny kredyt dla SIM udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie dla gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3 mln zł na tworzenie nowej spółki, a w przypadku działającej spółki – do 10% wartości kosztów planowanej inwestycji mieszkaniowej.

Grant z Funduszu Dopłat dla gminy na partycypację w budowie mieszkań o niskim czynszu – grant ten wynosi do 35% kosztów inwestycji.

Kto będzie mógł korzystać z mieszkań SIM?

Mieszkania SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określone ustawowo (limity są różne dla poszczególnych województw), nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Od przyszłego najemcy może być również wymagana wpłata kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Kontakt

Wyjaśnień w zakresie ewentualnych interpretacji przepisów udziela Departament Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, tel. 22 522 53 00.

0 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *