Co należy do zadań zarządcy nieruchomości?

Co należy do zadań zarządcy nieruchomości?

W ostatnich latach stopy procentowe w bankach są bardzo niski i trzymanie oszczędności na kontach staje się nieopłacalne. Coraz więcej ludzi szuka innych sposobów inwestowania swoich pieniędzy. Takim bezpiecznym i generującym spory zysk jest inwestycja w nieruchomości. Ceny mieszkań systematycznie rosną, a wielu inwestorów kupuje mieszkania tylko po to, aby je później wynajmować. W miastach powstają duże kompleksy mieszkaniowe w skład, których wchodzą często setki apartamentów, którymi trzeba sprawnie zarządzać.

Aby zapewnić odpowiedni poziom usług, całodobowy serwis oraz obsługę nieruchomości właściciele potrzebują wyspecjalizowanej firmy, która to zapewni.

Co należy do zadań zarządcy nieruchomości?

Do podstawowych zadań zarządcy nieruchomości należy administrowanie daną nieruchomością, a także kierowanie wszelkimi pracami technicznymi oraz konserwacyjnymi, które się w niej odbywają. Ponadto zarządca może zajmować się doradztwem związanym z posiadaniem przez osoby trzecie różnorodnych typów nieruchomości.

Zarządca niejednokrotnie sprawuje pieczę nad ogromnym majątkiem właściciela nieruchomości w skład którego wchodzą zarówno same nieruchomości, jak i generowane przez nie dochody.

Czy warto wynająć specjalistyczna firmę od zarządzania nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie to usługa outsourcingowa, oferowana przez wyspecjalizowane firmy, posiadające doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku. Usługa zarządzania nieruchomościami polega na odpłatnym obsługiwaniu obiektu oraz prowadzeniu działań nadzorczych i administracyjnych.

Firmy, oferujące zarządzanie nieruchomościami na zlecenie zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pracowników. Świadczenie usług wykonywane jest na podstawie umowy, regulującej stosunki pomiędzy zarządcą, a właścicielem obiektu. Firmy posiadają odpowiednie oprogramowanie komputerowe oraz zespół finansowo-księgowy i zaufanych podwykonawców. Ich działania zmierzają do budowania pozytywnego wizerunku dewelopera i integrowania członków wspólnoty.

Firmy zarządcze zobowiązane są do wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku nieprzewidzianych komplikacji, błędów lub nietrafionych inwestycji – właściciel obiektu nie musi obawiać się strat finansowych. Wszelkie szkody, wynikające z uchybień zarządcy lub zaniedbania obowiązków, zostaną pokryte z ubezpieczenia OC.

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie obejmuje zarządzanie strategiczne, czyli finansowe, techniczne i budowlane oraz zarządzanie operacyjne. Celem drugiego rodzaju czynności jest inwestowanie w nieruchomość za zgodą jej właściciela. Nieruchomość, która jest lokatą kapitału może stać się w takim przypadku dochodową inwestycją i przynieść satysfakcjonujące zyski. Z tego powodu warto wybierać firmy, posiadające doświadczenie na rynku i rekomendacje zadowolonych klientów.

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie obejmuje prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie trzeba martwić się zmiennymi regulacjami księgowymi. Wszystkie niezbędne rozliczenia i ewidencje zostaną przygotowane na czas i w sposób przejrzysty. Firma zarządca reguluje zobowiązania finansowe i załatwia sprawy urzędowe. Takie rozwiązanie to dla właściciela obiektu oszczędność czasu, środków finansowych i niepotrzebnego stresu.

Okresowe kontrole stanu technicznego budynku są w określonym zakresie obowiązkowe raz na rok. Ich organizacją i sprawnym przeprowadzeniem zajmuje się zarządca budynku. Warto mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z prawem budowlanym to właśnie on jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych. Troszczy się o jego bezpieczne użytkowanie i bieżącą konserwację.

Zarządzanie nieruchomościami przez firmę zewnętrzną obejmuje ponad to usługę zawierania niezbędnych umów z dostawcami mediów i urzędem skarbowym. Wspólnota mieszkaniowa nie musi wykonywać tego samodzielnie. Podobnie kwestia ta wygląda w odniesieniu do organizowania i nadzorowania prac naprawczych, remontowych i konserwacyjnych. Wszystkie usterki naprawiane są niezwłocznie, a awarie usuwane na bieżąco.

1 0

1 thoughts on“Co należy do zadań zarządcy nieruchomości?

  1. Artykuł, który właśnie przeczytałem, jest po prostu świetny! Autor w swym tekście nie tylko prezentuje obszerną wiedzę na temat omawianego zagadnienia, ale także inspiruje czytelnika do dalszych poszukiwań i zgłębiania tematu. To naprawdę wartościowa lektura, która rozwija intelektualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *