Badanie: Polacy przewidują, że w kolejnych miesiącach znacznie wzrosną ceny nieruchomości

Badanie: Polacy przewidują, że w kolejnych miesiącach znacznie wzrosną ceny nieruchomości

Z badania „Finanse i nieruchomości” wynika, że prawie połowa (48,3 proc.) Polaków posiada dom lub mieszkanie, które nie są obciążone kredytem hipotecznym, jednak osoby młode, które planują zakup nieruchomości, decydują się na kredyt.

Polacy przewidują, że najbliższe miesiące przyniosą znaczny wzrost cen zakupu lub wynajmu nieruchomości. 17 proc. planujących zakup chce kupić nieruchomość w celach inwestycyjnych – wynika z opublikowanego we wtorek badania przeprowadzonego przez Grupę ING.

„Polacy przewidują, że najbliższe miesiące przyniosą znaczny wzrost cen zakupu lub wynajmu nieruchomości” – czytamy w raporcie z badania, z którego wynika również iż „80 proc. twierdzi, że zakup będzie droższy, z kolei przy wynajmie wzrost cen przewiduje 72 proc.” ankietowanych.

„17 proc. planujących zakup chce kupić nieruchomość w celach inwestycyjnych, aby mieć dodatkowy dochód i zabezpieczenie na emeryturę. Co piąty planujący zakup chce zmienić miejsce zamieszkania i zamieszkać w lepszym” – czytamy w raporcie.

Kredytem hipotecznym częściej nie są obciążone nieruchomości własne lub wspólne należące do osób starszych i będących w związkach małżeńskich. Osoby młodsze i w wieku średnim, decydując się na zakup domu lub mieszkania, musiały zaciągnąć kredyt – wynika z ankiety.

„Jedna trzecia ankietowanych uważa, że comiesięczne raty są łatwe do spłacenia” – czytamy w raporcie. „Spośród badanych niewiele osób w ciągu ostatniego roku zdecydowało się na przedterminową spłatę kredytu hipotecznego, chociaż opcja ta jest rozważana” – wskazano i dodano, że prawdopodobnie ma to związek z opłatami, którymi obciążona jest wcześniejsza spłata kredytu. Wcześniejszą spłatę w ciągu najbliższych 12 miesięcy rozważa 35 proc. ankietowanych – podano.

Z badania wynika, że ponad 60 proc. Polaków trudno jest w domu wygodnie uczyć się, czy pracować. Według 28 proc. badanych ważniejsza pod wpływem lockdownu stała się przestrzeń zewnętrzna przy domu taka jak balkon, czy ogród. Ze zmiany systemu pracy na zdalną wynika z kolei, iż zdaniem 27,3 proc. ważniejsze niż przed pandemią, jest posiadanie w domu dobrego połączenia internetowego.

„12,8 proc. osób planujących kupno nieruchomości wskazało, że istotne jest dla nich, aby była energooszczędna” – podano w raporcie. „Co więcej, energooszczędny projekt jest także dla 15,7 proc. badanych ważniejszy teraz, niż był przed COVID-19” – dodano.

Badanie zrealizowała Grupa ING wraz z partnerami takimi, jak Deloitte, Dimension Data, CEPR, Dell/EMC i Amazon Web Services. Prowadzone było w ośmiu krajach (Polska, Niemcy, Rumunia, Hiszpania, Holandia, Austria, Turcja i Belgia) na reprezentatywnej próbie respondentów. Wykonała je firma IPSOS w maju 2021 r. (PAP)

0 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *